Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SKILLmed s.r.o.

44062192

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Fraňa Kráľa 1780/38, 92203 Vrbové, Slovenská republika

26.01.2019

Nie je

25742

Oprávnená osoba

Mgr. Miroslav Pavlík

42378311

Podjavorinskej 1922/9, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2022

11.01.2022

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022