Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Foresta SG, s.r.o.

52137112

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Horná 34, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

26.01.2019

Nie je

25728

Oprávnená osoba

Baru§o Law, s.r.o.

36652890

Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2021

13.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021