Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PATROL SLOVAKIA, s.r.o.

47 240 351

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lamačská cesta 111, 84103 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika

11.01.2019

Nie je

25603

Oprávnená osoba

Lukačka s.r.o.

36858927

Tehelná 25, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.02.2021

22.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021