Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PRESTAKO, s.r.o.

45 254 401

Spoločnosť s ručením obmedzeným

23, 065 11 Kolačkov, Slovenská republika

22.12.2018

Nie je

25518

Oprávnená osoba

Mgr. Michal Lapšanský

50424963

Žltá 13, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020