Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MARTES-SK, s.r.o.

36387665

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dlhá 0/88, 01009 Žilina, Slovenská republika

30.11.2018

Nie je

25283

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.

36860891

Záhradnícka 29, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2024

30.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024