Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MARTES-SK, s.r.o.

36387665

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dlhá 0/88, 01009 Žilina, Slovenská republika

30.11.2018

Nie je

25283

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s.r.o.

36860891

Miletičova 1, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.07.2023

30.06.2023

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.09.2023

26.09.2023