Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ROD - HAR s.r.o.

36515990

Spoločnosť s ručením obmedzeným

12, 08622 Hervartov, Slovenská republika

28.11.2018

Nie je

25237

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2020

07.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020