Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PPSK invest družstvo

50476246

Družstvo

Odborárska 13089/50, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

15.11.2018

Nie je

25115

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2021

26.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022