Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

HRIVŇÁK s.r.o.

36685879

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Duklianska 36, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

15.11.2018

Nie je

25107

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.

50413091

Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2020

29.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020