Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o.

45719195

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Priemyselná 3767, 08501 Bardejov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2506

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021