Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NEUROPOWER s.r.o.

50 513 923

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

06.11.2018

Nie je

25018

Oprávnená osoba

JUDr. Miroslav Vincenec

31817335

Šancová 3562/102, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2022

01.07.2022

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.08.2022

19.08.2022