Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Stanica Nivy s. r. o.

50 861 930

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlynské Nivy 16, 82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

17.10.2018

Nie je

24814

Oprávnená osoba

JUDr. Erika Wild

42244862

Muškátová 790/30, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2020

08.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020