Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.

36605751

Spoločnosť s ručením obmedzeným

1.mája 220/19, 05801 Poprad, Slovenská republika

13.10.2018

Nie je

24788

Oprávnená osoba

MM law firm s.r.o.

52844765

Jánošíkova 7, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2022

14.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022