Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L.

04880930484

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

Via Felice Matteucci 2, 50127 Florencia, Talianska republika

29.09.2018

Nie je

24672

Oprávnená osoba

KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o.

35978741

Prievozská 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022