Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

WINTEC Slovakia s.r.o.

48269191

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Jána Hollého 381/7, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2440

Oprávnená osoba

Právne centrum s.r.o.

36698873

Mýtna 42, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2021

28.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

17.04.2021

18.04.2021