Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Altamira Softworks, s. r. o.

44880774

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Jaskový rad 3519/187, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

23.08.2018

Nie je

24389

Oprávnená osoba

Mgr. Jakub Malý

42362326

Cukrová 2272/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2022

25.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024