Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Dôstojný život všetkým, n.o.

50524445

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Bardejovská 220/8, 089 01 Svidník, Slovenská republika

26.07.2018

Nie je

24095

Oprávnená osoba

JUDr. Michal Michalovčík

42230691

Makovická 768/20, 089 01 Svidník, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.02.2022

11.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.03.2023

28.03.2023