Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Auto Lamač Plus, spol. s r.o.

51215586

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika

20.07.2018

Nie je

24016

Oprávnená osoba

VIVID LEGAL, s. r. o.

36807915

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
František Lošonský

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2021

25.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021