Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KASON, s.r.o.

51662787

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dvorčianska 815, 94905 Nitra, Slovenská republika

18.07.2018

Nie je

23986

Oprávnená osoba

a Audit, s. r. o.

44828331

Ul. 29 Augusta 2B, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.09.2021

25.09.2021