Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LAMA SK s.r.o.

36651311

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tomášikova 30, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

12.07.2018

02.06.2020

dobrovoľný výmaz

23901

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.02.2020

12.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024