Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FREEM, a. s.

36441538

Akciová spoločnosť

Hollého 4456/1, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

04.07.2018

Nie je

23843

Oprávnená osoba

ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o.

36861251

M. Pišúta 936/16, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.01.2021

26.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021