Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

littlefinger, s.r.o.

44768575

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pasienková 2/F, 82106 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2380

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Roštár - Slovák, s. r. o.

36858731

Révová 7, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2020

24.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020