Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LEMAS spol. s r.o.

31616810

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nedožerská cesta 171/20, 97101 Prievidza, Slovenská republika

27.06.2018

Nie je

23767

Oprávnená osoba

JUDr. Jana Bezáková

37915061

Bakalárska 6, 97101 Prievidza, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2021

01.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.09.2021

25.09.2021