Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

UNI-JAS gastrotechnika s.r.o.

47966424

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kragujevská 8414, 01001 Žilina, Slovenská republika

20.06.2018

Nie je

23713

Oprávnená osoba

HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária, s. r. o.

47249722

Prielohy 1012/1C, 01007 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.01.2022

31.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022