Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GEOTOP Košice, s.r.o.

36590711

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Južná trieda 82, 04017 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

16.06.2018

Nie je

23696

Oprávnená osoba

M │M law firm s.r.o.

52844765

Jánošíkova 7, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

02.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020