Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TOR spol. s r.o.

00895920

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Starohájska 3, 85103 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

12.06.2018

Nie je

23638

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Berec

42142440

Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.02.2021

04.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021