Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MM TRADE SK, s.r.o.

46931694

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Angyalová 423/13, 96701 Kremnica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2362

Oprávnená osoba

Ecopora s.r.o.

36636258

Kukučínova 6571, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2021

05.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021