Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BioWell s.r.o.

46451099

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pavla Horova 28, 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika

07.06.2018

Nie je

23611

Oprávnená osoba

HKP Legal, s.r.o.

36727334

Križkova 9, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.02.2021

04.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021