Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SERVIS MDD s.r.o.

51193817

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mokrohájska cesta 3665/10, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

05.06.2018

Nie je

23581

Oprávnená osoba

Mgr. Andrej Gunár

36069051

Panenská 661/13, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020