Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DOKARO výrobné družstvo

00586781

Družstvo

Trenčianska 11, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.06.2018

Nie je

23566

Oprávnená osoba

SHM PARTNERS s. r. o.

47235616

Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2021

27.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022