Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MENOLLI, s.r.o.

36666602

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

29.05.2018

Nie je

23513

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

47232471

Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022