Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PROTEF, s. r. o.

46016040

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Papradno 307, 01813 Papradno, Slovenská republika

16.05.2018

Nie je

23390

Oprávnená osoba

JUDr. Róbert Fatura, advokát, s. r. o.

46528644

Centrum 18/23, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.02.2024

28.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024