Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

44994575

Nešpecifikovaná právna forma

Líšeňská 33a, 63600 Brno, Česká republika

01.02.2017

Nie je

2331

Oprávnená osoba

alianciaadvokátov ak, s.r.o.

36679771

Vlčkova 8/A, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2021

14.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021