Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GEODET BRATISLAVA spol. s r.o.

31338500

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Malodunajská 8634/15, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika

05.05.2018

26.02.2020

dobrovoľný výmaz

23299

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2019

10.06.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021