Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Gaussia, s.r.o.

46124616

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Maše Haľamovej 4413/11, 03601 Martin, Slovenská republika

04.05.2018

Nie je

23270

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

01.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020