Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Miroslav Havrilčák

35479612

Dlhá 10/19, 07602 Kysta, Slovenská republika

01.05.2018

Nie je

23243

Oprávnená osoba

JUDr. Alexander Demeter

31308546

Námestie sv. Cyrila a Metoda 150/26, 078 01 Sečovce, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.03.2020

20.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021