Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LUPO-GEO s.r.o.

36 587 656

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Jana Husa 23, 075 01 Trebišov, Slovenská republika

27.04.2018

Nie je

23205

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.

52253791

Kováčska 28, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.02.2020

05.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

03.06.2020