Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GEOPRO SLOVAKIA s.r.o.

36516465

Spoločnosť s ručením obmedzeným

82, 08601 Tarnov, Slovenská republika

25.04.2018

Nie je

23155

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021