Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KEMIFLOC a.s.

47674695

Akciová spoločnosť

Dluhonská 111/2858, 75002 Přerov I-Město, Česká republika

10.04.2018

Nie je

22956

Oprávnená osoba

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA VAĽO & PARTNERS s.r.o.

36868434

Konštantínova 3, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

09.03.2021

09.03.2021