Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GROSSA NOVA s.r.o.

36024210

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Piaristická 2, 94901 Nitra, Slovenská republika

06.04.2018

Nie je

22914

Oprávnená osoba

JUDr. Róbert Fatura, advokát, s. r. o.

46528644

Centrum 18/23, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.02.2020

10.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.05.2020

28.05.2020