Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

HÔRKA s.r.o.

36314196

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Teplická 1/655, 91401 Trenčianska Teplá, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2282

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o.

36839132

Námestie sv. Anny 361/20, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2022

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.08.2022

19.08.2022