Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ČECH, s.r.o.

36488712

Spoločnosť s ručením obmedzeným

K Surdoku 9, 08001 Prešov, Slovenská republika

22.03.2018

Nie je

22779

Oprávnená osoba

JUDr. Rastislav Demeter

51035847

Tkáčska 6507/2, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.01.2022

31.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022