Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PUBLICIDAD s.r.o.

47213442

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Žriedlová 28, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

20.03.2018

04.03.2019

dobrovoľný výmaz

22735

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.11.2022

26.11.2022