Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

RENOVIA s.r.o.

47804262

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

02.03.2018

Nie je

22559

Oprávnená osoba

PRIELOMEK & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.

52133940

Brančská 3108/7, 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.01.2022

18.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022