Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

43967663

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 31, 94901 Nitra, Slovenská republika

01.03.2018

Nie je

22539

Oprávnená osoba

UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o.

51308185

Rybné námestie 1, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2020

20.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021