Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o.

35683546

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

23.02.2018

Nie je

22482

Oprávnená osoba

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

44250029

Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2022

13.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022