Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slavka Ivanová

41803523

Sládkovičova 1970/12, 09302 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

22.02.2018

Nie je

22452

Oprávnená osoba

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o.

47245034

Ulica 1. mája 1246, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2021

08.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.09.2021

25.09.2021