Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

RETIA, a.s.

25251929

Akciová spoločnosť

Pražská 341, 53002 Pardubice, Česká republika

20.02.2018

Nie je

22407

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.

36837857

Piaristická 276/46, 91140 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020