Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

49356089

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pražská 1321/38a, 10200 Praha, Česká republika

15.02.2018

Nie je

22331

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2022

14.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022