Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

abc factory s.r.o.

46882936

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štefanovičova 18, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

06.02.2018

Nie je

22161

Oprávnená osoba

Consilior Iuris s.r.o.

47231157

Radlinského 0/51, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.07.2020

28.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021