Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PAPIER SERVIS, s.r.o.

36577308

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Južná trieda 66, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

02.02.2018

Nie je

22120

Oprávnená osoba

JUDr. Milan Slebodnik

35546671

Štúrova 20, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.01.2020

14.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021